Technológie
hala
Plazmové rezanie
Vysekávanie
CNC
Vyvrtávanie

Výrobné a technologické možnosti

Výrobná hala

Plocha Dĺžka Šírka Výška

2 000 m2

104 m

18 m

9 m

na vrch stránkyDelenie materiálu

Technológia Rozsah možností Typ zariadenia

Plazmové rezanie CNC

max. hrúbka 50 mm
max. šírka 2000 mm
max. dĺžka 3000 mm

FOR CUT 203W
VANAD PROXIMA

Pásová píla

max. šírka 350 mm
max. výška 350 mm

PTX 346 TSA
ARG 230 plus

Strihanie nožnicové

max. hrúbka 4 mm
max. šírka 200 mm

NTC 2000/4

Vysekávanie

max. hrúbka 4 mm
max. šírka 1000 mm
max. dĺžka 900 mm

EUROMAC XP 950/CNC

na vrch stránkyTvárnenie

Technológia Rozsah možností Typ zariadenia

Skružovanie plechov

max. hrúbka 8 mm
max. šírka 2000 mm

XZM 2000/8

Ohraňovanie

max. hrúbka 4 mm
max. šírka 2500 mm
max. hĺbka 600 mm

HOL 80/2500

Ohýbanie plechov

max. hrúbka 3 mm
max. šírka 1000 mm

XO 1000/3 A

Ohýbanie trubiek

max. priemer 35/ 2
max. R 230 mm

XOTR 35

na vrch stránkyZváranie v ochrannej atmosfére

Technológia Rozsah možností Typ zariadenia

MIG

do 450 A
zvarenec max. do 12 t

FOR MIG 189
FOR MIG 289
FOR MIG 389
FOR MIG 459
KEMPI 2000

TIG

do 350 A

TIG UP 350 AC/DC

Bodové

výška 200 mm
vyloženie 500 mm

BN 20-23

na vrch stránkyStrojné opracovanie

Technológia Rozsah možností Typ zariadenia

Sústruženie vodorovné

max. priemer 400 mm
max. dĺžka 1200 mm

SVR 18 RA
SU 40-2000
SN 40B-50B

CNC sústruženie

max. priemer 200 mm
max. dĺžka 600 mm

CTX 400 S2

Frézovanie

max. dĺžka 950 mm
max. šírka 270 mm
max. výška 360 mm

FB 32

Vyvrtávanie horizontálne

x - 1600 mm
y - 1250 mm
z - 900 mm

W100 A
H 100

Vŕtanie presné

max. hmotnosť obrobku 200 kg
max. šírka 400 mm
max. dĺžka 700 mm
max. výška 400 mm

BKo EOP

Vŕtanie radiálne

max. priemer vŕtania 50 mm
max. zdvih 700 mm

VR 5, VS 32 A
VS 20 A

Rezanie závitov

M2 až M27

ROSCAMAT 600

Brúsenie na plocho
(rovinné, vodorovné)

rozmer mag. dosky 200x600 mm
max. výška 200 mm
max. hm. 300 kg

BRH 20

na vrch stránkyPovrchová úprava

Technológia Rozsah možností Typ zariadenia

Otryskávanie (oceľovým granulátom)

max. rozmer 1500x2000x5000 mm
max. hmotnosť 2 t

WISTA 83 SA 2,5

Práškové striekanie (kinematika, statika)

max. dĺžka 1800 mm
max. šírka 1600 mm
max. výška 1800 mm
max. hmotnosť 200kg

NORDSON DSYS

na vrch stránkyVnútorná preprava

Technológia Rozsah možností  

Mostový žeriav 1

12,5 t

 

Mostový žeriav 2

3,2 t

 

Vysokozdvižný vozík

1,5 t

 

na vrch stránkyProjekcia, konštrukcia

Konštrukčnú dokumentáciu pre výrobné účely spracovávame podľa dokumentácie objednávateľa v programoch Autodesk Inventor 11 a AutoCAD 11. Komunikáciu doporučujeme vo formátoch .dxf, .pdf alebo .dwg.